VELKOMEN TIL
HORDALAGET I OSLO

NORDAHL BRUNSGATE 22, 0165 OSLO


Kven er vi?

 Vi er ein gjeng som kjem frå land og by. 
 Vi tilbyr ungdom og andre eit aktivt og 
 hyggjeleg miljø i Oslo. 

 Aktivitetar:

 • Hordahytta i Lillomarka

 • Hordahytta si heimeside
 • Måndagstrimmen på Oslo katedralskole
 • Turar
 • Kulturaktivitetar
 • Middagsgrupper
 • Aktivt dansemiljø i Hordaringen. 

 • Folkedanskurs.
  Hordaringen si heimeside
 • Lagsavisa Hordamål
 • Vi stiller lag i kunnskapstevlinga Kven Veit. Hordalaget har vunne tevlinga seks gonger: Vi vann landsfinalen på NU-stemnet i 1999, 2000 og 2001. I 2002, 2003 og 2005 har vi likeeins vunne tevlinga (men utan at det vart arrangert finale).

 • Kven veit 2002
  Kven veit 2006
Er du interessert?

Ta kontakt med nokon i styret (sjå nedst på sida) eller møt opp på eit av våre arrangement. 

Du kan ôg senda oss ein e-post E-post til lagsrommet

Fortell gjerne litt om deg sjølv og kva slags aktivitetar du ønskjer.

Du må gjerne ôg senda oss e-post hvis det er andre ting du ønskjer å fortelja oss om. 

BLI MED PÅ:


DUGNAD OG DANS
PÅ HORDAHYTTA
16. JUNIPå hausten har vi to høgdepunkt
på Hordahytta:

Krabbefest
og
Smalahovefest

Obligatorisk pensum
for alle som skal eta smalahove

 


  Kalendar 2018

   16/6   Dugnad
            Opning av danseplatting

    15/9    Krabbefest

    20/10   Smalahovefest


  2019

   2-33  Skifyking og komlefest på hytta


 

 Hordalaget i Nitimen

 5 mars 2002 var Hordalaget i Nitimen.
 Her finn du meir om det.
 
 

 Hordam@il

 Hordam@il er epostmeldingar om ting som skjer i Hordalaget pluss ting som kan ha interesse for laget sine medlemmer.

Siste Hordam@il nr. 20/2011 21. oktober finn du her.

 
 
Smalahovefest 2002
Førjulsfest i Bergen 2002 Kurshelg i Hordaringen 2003
(Bileta ligg på Hordaringen si biletside)
Hordaringen på Bygdøystemnet 2003
(Bileta ligg på Hordaringen si biletside)
Blåtur i Hordaringen 2003 Dugnad og dans på Brandbu 2003
(Bileta ligg på Hordaringen si biletside)

Biletarkiv

 Er dette av interesse for deg, så ikkje nøl med å ta kontakt.
Vi har hatt  besøk sidan 23. sep. 2002

            Denne sida er laga av Norodd Hagenson, Arnfinn Skagestad og Berit Rørvig
          Sist oppdatert:  14.06.2016

            Vevmeister