Hytta på ulike tider av året

Hytta om sumaren - med geitrams i forgrunnen

Hytta om hausten

Hytta seint på hausten - med litt snø

 

Hytta om vinteren - med snø på trea

Hytta i gult soskinn midtvinters

Tilbake