Andre bilete    Hordahytta     Tog     Arrangement     Hyttereglar     Medlemsskap     Hordalaget

Krabbefest oktober 01

118-1872_IMG.JPG (87144 byte) 118-1862_IMG.JPG (82744 byte) 118-1858_IMG.JPG (63299 byte) 118-1856_IMG.JPG (74813 byte) 118-1857_IMG.JPG (78002 byte)
Krabbane er serverte. Praten går livleg i salongen, ...
118-1883_IMG.JPG (47371 byte) 118-1881_IMG.JPG (50785 byte) 118-1882_IMG.JPG (60567 byte) men ...

 

118-1876_IMG.JPG (71405 byte)
både fe og folk kan òg trenge kvile etter maten.
118-1896_IMG.JPG (78137 byte) 118-1899_IMG.JPG (97184 byte) 119-1901_IMG.JPG (96055 byte)

Sundag formiddag vart nokon lokka til litt vedsjau.

119-1908_IMG.JPG (33451 byte)

På heimvegen er det gildt å stoppe på Holåsen
og nyte utsynet mot fjorden.           

Krabbefest 2002

Andre bilete    Hordahytta     Tog     Arrangement     Hyttereglar     Medlemsskap     Hordalaget