Sj ruteopplysningar hj NSB sin reiseplanleggjar

 eller Trafikanten

Prisen er vanleg sporvegstakst.


Den som ikkje kjenner vegen til hytta, br ta "kjentmannstoget"
Der kan ein rekne med treffe nokon som kan vise veg:

Oslo S

Tyen

Grefsen

Nydalen

Kjelss

Snippen

1542 

1546 

1549 

1551 

1655 

1601Hordahytta      Hyttereglar       Bilete        Medlemsskap      Hordalaget